петък , 23 март 2018
Начало / Жива връзка / Как ще се развива икономиката на ЕС

Как ще се развива икономиката на ЕС

Европейската комисия запазва прогнозите си за икономическия растеж на България през тази година на ниво от 2,9%. За следващата година институцията очаква леко забавяне на икономиката и растеж от 2,8%, което също съответства на предишната прогноза. За изминалата година обаче комисията дава малко по-силна оценка от предишната – растеж от 3,4% (3,3% в зимната прогноза), което се дължи основно на нетния износ и частното потребление.

В същото време обаче инвестициите през 2016 г.са продължили да се свиват, най-вече заради слабото усвояване на европейски средства предвид прехода към новия програмен период до 2020 г.

ЕК очаква местното търсене да бъде основен източник на растеж тази година в резултат най-вече на частното потребление и инвестициите, които се очаква да се ускорят именно заради усвояването на европейските фондове.

Комисията силно повишава очакванията си за инфлацията в България през тази година до 1,3%. Предишната прогноза бе за 0,8%.  Институцията коментира, че след дефлацията през миналата година повишаването на потребителските цени в страната през 2017 г. ще се дължи на силното местно търсене, по-високите цени на комуналните услуги и възстановяването на енергийните цени.

Положителни са очакванията на ЕК и за заетостта в България през тази и следващата година. Според прогнозата тя ще се увеличи с по 0,6% и през двете години.
Постепенният ръст на заетостта, заедно с очаквания застой в работната сила, вероятно ще намали безработицата до 7% през 2017 г., подчертава се в доклада.
Комисията отбелязва, че износът на България се е представил добре през 2016 г. в резултат на стабилното търсене от търговските ѝ партньори в ЕС и на силния туризъм.

Според оценките на ЕК именно поради това излишъкът през миналата година е достигнал 4,2% от брутния вътрешен продукт (БВП). Според прогнозите той обаче ще спадне до 2,4% през 2017 г. и до 1,8% през 2018 г., тъй като силното местно търсене и очакваният ръст на енергийните цени водят до засилен внос.

ЕК прогнозира държавният дефицит да достигне 0,4% от БВП през настоящата година. От гледна точка на приходите се очакват повече постъпления от вноски за социално осигуряване и очакваното възстановяване на ползването на европейски средства.

Общите разходи обаче ще нарастват по-бързо от приходите, основно в резултат на повишаването на заплатите в публичния сектор и публичните инвестиции.
Дефицитът през 2018 г. ще бъде 0,3% от БВП, прогнозира още ЕК. В докалада се подчертава, че европейската икономика е навлязла в петата си година на възстановяване, което обхваща всички държави членки на ЕС. Очаква се това да продължи с постоянни темпове през настоящата и следващата година.

Според прогнозата на Европейската комисия растежът на БВП на еврозоната ще е 1,7 % през 2017 г. и 1,8% през 2018 г. Растежът на БВП в ЕС в общи линии се очаква да остане на постоянно равнище от 1,9 % през двете години.

Какво се очаква в световен мащаб? Според прогнозите и тук може да очакваме растеж. В края на миналата и началото на настоящата година очакванията са за повишение в световен мащаб (с изключение на ЕС) до 3,7 % тази година и 3,9 % през 2018 г., тъй като китайската икономика ще остане стабилна в близко бъдеще. Очаква се инфлацията в еврозоната да се повиши от 0,2 % през 2016 г. до 1,6 % през 2017 г., преди да се върне отново на равнище от 1,3 % през 2018 г., когато отмине въздействието на растящите цени на петрола.

Спадът на безработицата продължава но остава висока в много държави. В еврозоната се очаква тя да спадне до 9,4 % през 2017 г. и 8,9 % през 2018 г., най-ниското ѝ равнище от началото на 2009 г. Тенденцията в ЕС като цяло се очаква да бъде подобна, като безработицата се очаква да спадне до 8,0 % през 2017 г. и 7,7 % през 2018 г., най-ниското ѝ равнище от края на 2008 г. насам.

Като цяло несигурността по отношение на икономическите перспективи остава висока. Остава възможността за влошаване на показателите. Външните рискове са свързани например с бъдещата икономическа и търговска политика на САЩ, както и с икономическите реформи в Китай. Възможни фактори за влошаване на прогнозата може да се окажат състоянието на банковия сектор в Европа и предстоящите преговори за Брекзит.

Вижте повече в следващото видео!

Вижте също

Разследват проф. Божидар Димитров за корупция в НИМ – подписвал договори с дъщеря си

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество e установила, че …