четвъртък , 20 юли 2017 София: +359 2 967 6554 | Чикаго: +1 (847) 616-6485
Начало / Жива връзка / Как ще се развива икономиката на ЕС
Ikonomika_ES

Как ще се развива икономиката на ЕС

Европейската комисия запазва прогнозите си за икономическия растеж на България през тази година на ниво от 2,9%. За следващата година институцията очаква леко забавяне на икономиката и растеж от 2,8%, което също съответства на предишната прогноза. За изминалата година обаче комисията дава малко по-силна оценка от предишната – растеж от 3,4% (3,3% в зимната прогноза), което се дължи основно на нетния износ и частното потребление.

В същото време обаче инвестициите през 2016 г.са продължили да се свиват, най-вече заради слабото усвояване на европейски средства предвид прехода към новия програмен период до 2020 г.

ЕК очаква местното търсене да бъде основен източник на растеж тази година в резултат най-вече на частното потребление и инвестициите, които се очаква да се ускорят именно заради усвояването на европейските фондове.

Комисията силно повишава очакванията си за инфлацията в България през тази година до 1,3%. Предишната прогноза бе за 0,8%.  Институцията коментира, че след дефлацията през миналата година повишаването на потребителските цени в страната през 2017 г. ще се дължи на силното местно търсене, по-високите цени на комуналните услуги и възстановяването на енергийните цени.

Положителни са очакванията на ЕК и за заетостта в България през тази и следващата година. Според прогнозата тя ще се увеличи с по 0,6% и през двете години.
Постепенният ръст на заетостта, заедно с очаквания застой в работната сила, вероятно ще намали безработицата до 7% през 2017 г., подчертава се в доклада.
Комисията отбелязва, че износът на България се е представил добре през 2016 г. в резултат на стабилното търсене от търговските ѝ партньори в ЕС и на силния туризъм.

Според оценките на ЕК именно поради това излишъкът през миналата година е достигнал 4,2% от брутния вътрешен продукт (БВП). Според прогнозите той обаче ще спадне до 2,4% през 2017 г. и до 1,8% през 2018 г., тъй като силното местно търсене и очакваният ръст на енергийните цени водят до засилен внос.

ЕК прогнозира държавният дефицит да достигне 0,4% от БВП през настоящата година. От гледна точка на приходите се очакват повече постъпления от вноски за социално осигуряване и очакваното възстановяване на ползването на европейски средства.

Общите разходи обаче ще нарастват по-бързо от приходите, основно в резултат на повишаването на заплатите в публичния сектор и публичните инвестиции.
Дефицитът през 2018 г. ще бъде 0,3% от БВП, прогнозира още ЕК. В докалада се подчертава, че европейската икономика е навлязла в петата си година на възстановяване, което обхваща всички държави членки на ЕС. Очаква се това да продължи с постоянни темпове през настоящата и следващата година.

Според прогнозата на Европейската комисия растежът на БВП на еврозоната ще е 1,7 % през 2017 г. и 1,8% през 2018 г. Растежът на БВП в ЕС в общи линии се очаква да остане на постоянно равнище от 1,9 % през двете години.

Какво се очаква в световен мащаб? Според прогнозите и тук може да очакваме растеж. В края на миналата и началото на настоящата година очакванията са за повишение в световен мащаб (с изключение на ЕС) до 3,7 % тази година и 3,9 % през 2018 г., тъй като китайската икономика ще остане стабилна в близко бъдеще. Очаква се инфлацията в еврозоната да се повиши от 0,2 % през 2016 г. до 1,6 % през 2017 г., преди да се върне отново на равнище от 1,3 % през 2018 г., когато отмине въздействието на растящите цени на петрола.

Спадът на безработицата продължава но остава висока в много държави. В еврозоната се очаква тя да спадне до 9,4 % през 2017 г. и 8,9 % през 2018 г., най-ниското ѝ равнище от началото на 2009 г. Тенденцията в ЕС като цяло се очаква да бъде подобна, като безработицата се очаква да спадне до 8,0 % през 2017 г. и 7,7 % през 2018 г., най-ниското ѝ равнище от края на 2008 г. насам.

Като цяло несигурността по отношение на икономическите перспективи остава висока. Остава възможността за влошаване на показателите. Външните рискове са свързани например с бъдещата икономическа и търговска политика на САЩ, както и с икономическите реформи в Китай. Възможни фактори за влошаване на прогнозата може да се окажат състоянието на банковия сектор в Европа и предстоящите преговори за Брекзит.

Вижте повече в следващото видео!

Вижте също

novini

Би Ай Ти новините на 19 юли с Петя Кертикова – късна емисия

Шест града се включиха в днешния национален протест срещу войната на пътя. Основен организатор на …