четвъртък , 19 април 2018

Сезон 5

Аз уча английски – Сезон 5

Аз уча английски: Идиоми

Петък е и е време за последните идиоми в петия сезон на предаването „Аз уча английски“. Упражнете ги с Николая.

Прочети повече »

Аз уча английкси: Диалог

Време е за последните английски диалози в петия сезон на предаването „Аз уча английски“. Разиграйте ги с Николая.

Прочети повече »

Аз уча английски: Диалог

Упражнете знанията си с новите разговори, подготвени от Николая.

Прочети повече »

Аз уча английски: Читанка

Време е за упражнение на наученото в предходния урок за думичките „усилватели“. Вижте във виддеото какво ви е подготвила Николая:

Прочети повече »

Аз уча английски: Граматика

Днес Николая е подготвила специален урок, който е фокусиран върху т.нар. „усилватели“. Това са думи, които подсилват значението на прилагателното име или наречието.

Прочети повече »

Аз уча английски: Идиоми

Фокусът на днешното предаване „Аз уча английски“ са важните в английския език идиоми. Фразите, чието значение се различава от значението на думите в тях, често затрудняват учещите. Упражнете ги с помощта на Николая:

Прочети повече »

Аз уча английски: Диалог

Днешният епизод на „Аз уча английски“ продължава с диалозите. Упражнявайте се в разговорите заедно с Николая.

Прочети повече »

Аз уча английски: Диалог

Говорете все по-уверено на английски език и се упражняявайте с разговорите, подготвени от Николая.

Прочети повече »

Аз уча английски: Читанка

Време е за четене и упражнение на граматиката от предходния урок – бъдеще продължително време.

Прочети повече »

Аз уча английски: Бъдеще продължително време

Във видео урока си Николая ви запознава с бъдеще продължително време.

Прочети повече »